dSolutions SI, družba za informatiko, d.o.o.
Meškova 4, 1000 Ljubljana
Slovenija
 
   t: +386 (1) 43 40 417
   f: +386 (1) 43 40 418
   e: info@dsolutions.si
   skype: dsolutions.si

dSolutions SI d.o.o., del Dornbracht International Holding GmbH, je majhno podjetje, ki se ukvarja z razvojem in integracijo rešitev na področju informacijskih tehnologij in elektronskega poslovanja.

Specifično se ukvarjamo s povezovanjem terenskih sodelavcev, partnerjev, dobaviteljev, strank in njihovo boljšo in jasnejšo vključitvijo v poslovne procese podjetja, in s tem širimo doseg podjetja preko fizičnih meja. S tem omogočamo boljše komuniciranje, koordinacijo in sodelovanje in omogočamo nadzor nad poslovnimi procesi v razširjenem in povezanem podjetju.

Prednosti rešitev, ki smo jih do sedaj implementirali in uvedli, so preseganje standardnih rešitev in zadovoljevanje specifičnih potreb strank, podpora poslovnim procesom strank, ki omogoča ohranjanje konkurenčnih prednosti, prilagodljivost spremembam v poslovnih procesih.

Naša dejavnost obsega naslednja področja:

  • Sistemi za upravljanje odnosov s strankami, ki omogočajo on-line in off-line delo predstavnikov na terenu, kompleksno segmentacijo strank, podporo marketinškim aktivnostim, ...

    Z uporabo našega sistema je naš naročnik prejel prestižno nagrado za implementacijo in obvladovanje sistema za upravljanje odnosov s strankami.

  • Sistemi za upravljanje dobavne verige, kjer smo razvili posebne portale za dobavitelje, jih povezali s poslovnimi procesi načrtovanja sredstev in tako razširili načrtovanje le teh preko meja podjetja

    Z uporabo tega sistema in uvedbo ustreznih poslovnih procesov je bilo mogoče skrajšati oddajo in procesiranje naročil iz starega povprečja treh tednov na novo povprečje treh dni.

  • Sistemi za podporo terenski servisni dejavnosti, ki omogoča koordinacijo, planiranje in nadzor nad dogajanjem na terenu.

    Z eliminacijo nepotrebne papirologije in boljšo koordinacijo in planiranjem, transparentnim pogledom nad stanjem na tem področju, želi naš naročnik za 30% povečati število opravljenih servisnih posegov, brez povečanja števila zaposlenih.

  • Sistemi za upravljanje poslovnih procesov in specifičen razvoj: Vsi novejši sistemi temeljijo na tehnologiji delovnih tokov, kar pomeni, da je mogoče aplikacije enostavno razširjati, prilagajati spremembam v poslovnih procesih in povezovati z drugimi sistemi.

Vrednote, ki vodijo naše delovanje so: znanje, prilagodljivost, kakovost, inovativnost, vztrajnost, radovednost, prizadevnost in pozitiven odnos do okolja v katerem delujemo.

Podjetje dSolutions SI je Microsoft Certified Partner in razvija svoje rešitve predvsem s pomočjo Microsoftovih tehnologij.